Üye Girişi
Detaylı arama ile firma bilgileri, ürün bilgileri, sektör bilgileri gibi kriterler belirterek daha isabetli sonuçlar elde edebilirsiniz.
Türkiyede Vergi Çeşitleri
Vergi Çeşitleri ( Türkiyede Uygulanmakta Olan Vergi Türleri ) 
 
Gelir Vergisi
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesine göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir ve gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
 
Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:
Ticari kazançlar
Zirai kazançlar
Ücretler
Serbest meslek kazançları
Gayrimenkul sermaye iratları
Menkul sermaye iratları
Diğer kazanç ve iratlar
 
 
Kurumlar Vergisi
 
Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisine tabidir.
 
 
 
Katma Değer Vergisi ( KDV )
 
Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ile Kanunun 1. Maddesinde sayılan teslim ve hizmetler KDV’nin konusunu oluşturmaktadır. Katma Değer Vergisi harcamalar üzerinden alınan en yaygın vergidir. Bir mal ya da hizmetin ilk kaynağından nihai tüketiciye ulaşma aşmasında kadar yaratılmış olan katma değer verginin konusuna girmektedir.
 
Güncel KDV Oranlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 
 
 
Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV )
 
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli;
(I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,
(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı,
(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,
(I), (III) ve (IV) sayılı listedeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,
Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tabidir.
 
Detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.
 
 
 
Damga Vergisi
 
Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.
 
 
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde yazılı tarifelerde yazılı olan,
Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler
Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.
 
 
 
Emlak Vergisi
 
Türkiye sınırları içerisinde bulunan binalar Bina Vergisine tabidir. Bina tabiri, yapıldığı madde ne olursa olsun, gerek karada gerek su üzerinde sabit inşaatın hepsini kapsar. Emlak vergisi ödemekle yükümlü kişiler, gayrimenkulünün bulunduğu bölgedeki belediyenin Emlak Vergisi birimine başvurmaları gerekmektedir.
 
 
 
 
 
 
Altın : 146.58
Euro : 4.1506
Dolar : 3.5407
İmkb : 107800
Bizi Takip Edin
Türk Ticaret Rehberi - Türkiye'nin Ticari Firma Rehberi    Müminderesi yolu, Rüstemoğlu Apt. No:42/12, SahrayıCedit- İSTANBUL    Telefon:    +90 216 355 75 37    +90 216 355 75 38    info@turkticaretrehberi.com
© 2000 - 2022 Türk Ticaret Rehberi - www.TurkTicaretRehberi.com - Her Hakkı Saklıdır